Detalles

Autores: Garrido, H. E.; Mennickent, R. E.; Djurasevic, G.; Schmitdtobreick, L.; Graczyk, D.; Villanova, S.; Barría, D.

Categoría: Publicaciones
Área de Investigación: Sistemas Binarios / Nebulosas Planetarias
Unidad: Instituto de Astronomía
Año: 2016
Disciplina OCDE: Ciencias físicas